RCF ART-322-A

RCF ART-322-A
ART 322-A предлага изключително точни, дълбоки ниски благодарение регулираната честотата на перфектно съчетаните преобразуватели.
Той е идеален за основен говорител и мощен монитор.

ART 322-A предлага изключително точни, дълбоки ниски благодарение регулираната честотата на перфектно съчетаните преобразуватели.
Той е идеален за основен говорител и мощен монитор.